kraft utan www

Källarkonvertering

Vi har gjort om oanvändbara källarutrymmen till både till kontor, lägenheter och enskilda sovrum. Det skiljer sig något från att renovera ovan mark då fukt är en faktor i källaren vilket man ständigt måste ha i åtanke vid materialval och utförandet. 
loading...

Fyll i för offert!